Vacatures

Vacature Casemanager (0.5 VTE - onbepaalde duur)

Het netwerk Ligant zoekt een casemanager. Als Casemanager faciliteer en optimaliseer je intersectorale samenwerking rond kinderen, jongeren en hun context. Het doel van de afstemming is te komen tot één gecoördineerd zorgsysteem met één zorgplan van professionelen en het eigen netwerk om zo een gedeelde verantwoordelijkheid te krijgen. 

is deze bijzonder boeiende uitdaging iets voor jou? Solliciteer dan ten laatste op 11 februari 2022 

Je kan de volledige vacature hier lezen. 

Vacature Medewerker Programma Connect (1VTE - vervanging)

 

Het programma Connect beoogt het snel en tijdig detecteren van risico’s en de eerste tekenen van een mogelijk psychische/psychiatrische problematiek bij infants, kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 23 jaar. Het doel is om de beginnende psychische problemen terug te dringen om zo de intensiteit en impact ervan te beperken. Er wordt ingezet op laagdrempelig en kortdurende interventies - in groep of individueel - bij kwetsbare groepen. Versterk jij ons team ?

Je kan de volledige vacature hier lezen

Vacature Medewerker Mobiel Crisis Team (1 VTE - vervanging)

Het mobiele Crisis Team van Ligant is er voor kinderen & jongeren en hun context die zich in een situatie bevinden waarin dringende hulpverlening nodig is (binnen een paar dagen) omdat de jongere en/of context anders dreigt te decompenseren. In de indicatiestelling van het mobiele Crisis Team worden een aantal basisprincipes gehanteerd:

  • de noodzaak om mobiel (aan huis, in de voorziening,…) te werken.

  • er is sprake van een psychische kwetsbaarheid en de gewenste crisisinterventie vereist expertise vanuit geestelijke gezondheidszorg. 

Versterk jij ons team?

Je kan de volledige vacature hier lezen 

Kandidaat eerstelijnspsychologen voor kinderen en jongeren kunnen zich aanmelden.

De huidige gezondheidscrisis heeft een impact op het welbevinden van de brede bevolking. Iedereen van jong tot oud voelt de veranderingen en ervaart bezorgdheden. De nood aan eerstelijns-psychologische inschatting en zorg is meer dan ooit nodig en prangend!

De netwerken GGZ RELING, NOOLIM en LIGANT zetten vanuit Limburg volop mee in op het
aanbieden van professionele psychologische ondersteuning op de eerste lijn.

Alle info omtrent de oproep kan je hier vinden.

Bezoek onze Linkedin voor meer vacatures van partners in ons netwerk.
Spontaan solliciteren kan steeds via vacatures@ligant.be.