top of page
Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
Crosslink
Wat is Crosslink?

'Ik werk binnen een leefgroep bijzondere jeugdbijstand

en wens intervisie tijdens mijn teamvergadering

 mijn kennis over suïcidaliteit te verruimen.'

_____

Jessy van De Wiekslag

Via het programma Crosslink willen we inspelen op vragen die er leven binnen de jeugdhulp.  Ligant wil een aanspreekpunt zijn voor iedereen die werkt met kinderen en jongeren, en vragen heeft omtrent hun psychisch welbevinden. Samen zoeken we naar een gepast antwoord op jouw vraag.

We streven er naar kort op de bal te spelen, zodat je concreet aan de slag kan met nieuwe inzichten. We trachten steeds casus-overstijgend met jouw vraag aan de slag te gaan. Op die manier streven we er naar om de kennis van medewerkers te vergroten.

“Ik wil wisselleren in de kinder-en jeugdpsychiatrie.”

_____

Bert van het MPI

Of je nu werkt in een leefgroep of binnen een K-dienst, medewerkers binnen beide settingen worstelen met dezelfde vragen en bekommeren zich om dezelfde cliënten. Toch heeft ieder zijn eigen expertise.

Door letterlijk de deur te openen voor elkaar, willen we elkaars diensten leren kennen en expertise delen. We hopen zo kennis te vergroten, drempels bij doorverwijzing te verlagen en uiteindelijk de samenwerking te optimaliseren.

“Wij hebben nood aan een vorming over kinderen

met ouders met een verslavingsproblematiek.”

----------

Senne van het JAC

Heb je vragen naar vorming? Stel ze dan gerust!

 

Want jouw team is misschien niet het enige team dat worstelt met deze vraag. En zo kunnen we uiteindelijk komen tot gemeenschappelijke vormingsvragen.

“Onze leerlingenbegeleiders maken zich steeds meer zorgen

over jongeren die klagen dat hun hoofd vol zit."

----------

Karen van het CLB

Door expertise over te brengen naar zij die dagdagelijks met jongeren werken, worden ook zij sterker in het opvangen van signalen (i.e. vroegdetectie). Zo kan er sneller de juiste zorg worden aangereikt (i.e. vroeginterventie) en/of kunnen jongeren langer binnen hun eigen leefomgeving (i.e. thuis / leefgroep) verblijven.

Visie Crosslink

Met het programma Crosslink richten wij ons tot iedereen die werkt met kinderen en jongeren, rechtstreeks of onrechtstreeks, in welke sector dan ook. Elke hulpverlener, discipline, voor-ziening en sector heeft zijn eigen unieke plaats, competenties en verantwoordelijkheden binnen het hulpverleningslandschap.

Binnen het programma Crosslink ligt de focus om deze expertise en competenties wederzijds uit te wisselen en te bundelen om zo ieders professionaliteit inzake geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren te verruimen.

Binnen dit activiteitenprogramma is er ruimte voor wederzijdse kruisbestuiving via intervisie en supervisie, permanente vorming of specifieke opleidingen op team, organisatie- en netwerk-niveau, personeelsuitwisseling e.d. Wij kijken er alvast naar uit om jullie aanspreekpunt te zijn.

Steeds met dezelfde focus… het welzijn van de kinderen en jongeren.

Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
bottom of page