top of page
Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
ligant_vragen.png

Wij bieden hulp

Kinderen en jongeren voelen zich soms niet zo goed in hun vel. Als ouder ga je op zoek naar hulp. Belangrijk hierbij is dat je deze vraag bespreekt met een hulpverlener die jouw gezin al kent. Dat kan jouw huisarts zijn, iemand van het CLB of misschien krijgen jullie al hulp van een andere dienst.

Heb je het gevoel dat er meer hulp nodig is om er voor te zorgen dat jouw kind zich beter in zijn of haar vel voelt? Dan zijn er diverse organisaties waar je terecht kan. Samen met je kind zet je de stap naar hulp. De GPS Jeugdhulp helpt je bij het zoeken naar de juiste contactgegevens. 

Heb je milde tot matig ernstige psychologische klachten? Dan kan je terecht bij een geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog.

Bij ernstige psychische problemen kan je beroep doen op psychologen, centra geestelijke gezondheidszorg, mobiele teams, psychiatrische afdelingen in een algemeen ziekenhuis of het psychiatrisch ziekenhuis. 

Op deze site maken we je wegwijs in een nieuw aanbod binnen geestelijke gezondheidszorg. Hieronder kan je enkele voorbeelden vinden. 

Mama van Thijs - 13 jaar:

“Het gaat niet goed met Thijs. Hij zit de laatste tijd steeds meer alleen op zijn kamer. Als je iets vraagt wordt hij boos. De laatste keer toen ik met hem wou praten heeft hij zelfs met iets door de kamer gegooid. We zijn met hem een aantal keer op gesprek geweest in het CGG, maar hij vertelde hier niet veel. Uiteindelijk weigert hij nog om te gaan.

Hij vindt niet dat hij een probleem heeft. Maar wij zijn wel ongerust. Hij klaagt al maan-den over buikpijn en de laatste tijd is hij steeds vaker afwezig in school. Zijn agenda staat vol met opmerkingen over zijn gedrag. Het CLB heeft ons aan-geraden om een afspraak te maken bij een kinderpsychiater, maar Thijs wil niet. Hij wil met niemand praten. Zelfs niet meer met zijn vrienden. We zijn ten einde raad. De kinderpsychiater heeft ons voorgesteld om begeleiding aan huis op te starten door het mobiele Care Team.“

→ De hulp die je wenst op te starten komt niet van de grond. De zorgen worden steeds groter. Je hebt het gevoel dat er meer nodig is dan gesprekken op de dienst.

Wat kan je doen?

Het Mobiele Care Team kan aan huis komen. Samen met ouders,

kind en betrokken hulpverlening gaan we op pad om tot een traject

te komen dat werkt.

Mobiel aanklampend traject

In overleg met de betrokken hulpverlener kan je de vraag

stellen aan het centrum Geestelijke Gezondheidszorg van de regio.

Bespreek deze vraag steeds met jouw betrokken hulp-verlener, huisarts of het CLB van de school

Mama van Sofie - 15 jaar:

“Ik heb het zien aankomen. Ik zie Sofie meer en meer achteruit gaan. Ze trekt zich terug op zijn kamer, vliegt snel uit tegen ons en we lijken geen vat meer op haar te hebben. Papa moet zich steeds boos maken zodat ze toch maar iets voor school zou doen. 

En dan is het gisteren geëscaleerd op school. Tijdens de les LO is ze uitgevlogen op een leerkracht. Sofie is weggelopen uit de klas. De school heeft mij onmiddellijk gecon-tacteerd. Nadat ze een uur lang niet reageerde op mijn telefoontjes en smsjes, kwam ze boos binnen. Sofie stormde naar boven, sloot zich op in haar kamer en riep kwaad naar mij dat het allemaal niet meer moet voor haar.

 

Toen de boosheid is gaan liggen, ben ik met Sofie gaan praten. Ze vertelde me dat ze al een tijd gepest wordt op school, waardoor Sofie zich erg slecht in haar vel voelt. Ze vindt zichzelf niks waard en heeft zichzelf al vaak afgevraagd waarom ze nog zou leven.

Sofie vertelde me dat ze na het conflict op school naar de spoorweg bij ons in de buurt gegaan is, met het idee een einde aan haar leven te maken. Gelukkig heeft ze zich nog bedacht. Ik ben zo bang dat ze zichzelf iets gaat aan doen.

Ik weet niet wat doen…”

→ Ik heb nood aan acute hulp omtrent de geestelijke gezondheid van mijn kind.

Je hebt het gevoel dat als er vandaag of morgen niets gebeurt, er ‘ongelukken’ gaan gebeuren.

Wat kan je doen?

Crisis

Is er reeds begeleiding bij een centrum Geestelijke Gezondheidszorg, neem contact op met deze dienst

Er is geen begeleiding bij een centrum Geestelijke Gezondheidszorg,
contacteer dan je huisarts of Crisispunt Limburg -18
In overleg met de betrokken hulpverlener kan je de vraag stellen aan
het centrum Geestelijke Gezondheidszorg van jouw regio.

Hebt u nood aan ontmoeting met ouders

in een gelijkaardige situatie als die van u?

Dan verwijzen wij u graag naar de ouderwerking van Similes.

Zij bieden oudergroepen aan waar ouders elkaar kunnen ontmoeten, steunen en verhalen delen.

Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
bottom of page