top of page
Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
Connect
KOPP / KOAP

Veel kinderen groeien vandaag de dag ook op in een gezin met een ouder die kampt met een psychische en/of verslavingsprobleem. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen van zulke ouders een grotere kans hebben om later zelf psychische problematiek te vertonen. Om dit te vermijden is het belangrijk om tijdig de nodige hulp en ondersteuning aan deze kinderen te bieden.

Met de oprichting van groepen wil het netwerk Ligant binnen het programma Connect veilige plek creëren waar kinderen en jongeren samen leren omgaan met de psychische en/of af-hankelijkheidsproblemen van hun ouder(s) waarbij de focus ligt op preventie, vroegdetectie en vroeginterventie. Erkenning vinden bij leeftijdsgenoten in gelijkaardige situaties is hierin een voorname factor in ons opzet. In kleine groepen kunnen de kinderen en jongeren bij elkaar,

en de hulpverlener, terecht met al hun vragen en verhalen. Op een aangename manier be-spreken ze belangrijke thema’s, leren thuissituaties beter begrijpen en geven elkaar tips. 

De groepen worden georganiseerd voor drie leeftijdscategorieën:

→  6 - 10 jaar

→  11 - 14 jaar 

→  15+ jaar

Aactueel overzicht van data en locaties

Brochures

Elke groep komt tweewekelijks samen. Om de jongeren een veilige plek te bieden, waar ze kunnen blijven samenkomen met kinderen of jongeren in een gelijkaardige situatie, worden er

na afloop van de groepsessies terugkom-momenten voorzien.

Brochures KOPP / KOAP  

Voor info kan je contact opnemen met Ward Campo - de referentiepersoon KOPP / KOAP

Werking
Vragen?
ligant_connect_5.png
Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
bottom of page