Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
Geestelijke gezondheidszorg
Het Nieuw Geestelijk Gezondheidsbeleid voor Kinderen en Jongeren

In de gids 'Het nieuwe geestelijke gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren' beschrijft de FOD de missie en visie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en  jong-eren in België. De doelstellingen en acties van het beschreven beleidsmodel wordt in Limburg in werking gesteld door het netwerk Ligant.

Wegwijs in GGZ Limburg

Geestelijke gezondheidszorg Limburg heeft een verwijswebsite waar je op basis van je regio, de doelgroep waarvoor je zorg zoekt en de specifieke zorgvraag naar de juiste zorg wordt verwezen.

ELP

De Federale overheid heeft het aanbod eerstelijnspsychologische zorg uitgebreid naar kinderen en jongeren. Dat betekent dat ook kinderen, jongeren en hun ouders beroep kunnen doen op een kortdurende interventie bij een geconventioneerde klinisch psycholoog/ orthopedagoog.

Ben je zelf psycholoog/ orthopedagoog en wil je je engageren binnen deze eerstelijnspsychologische zorg? Dat kan! Alle info over deze oproep kan je hier vinden.

Aanbod ELP
Jeugdhulp

Het IROJ is een Vlaams overlegplatform dat het jeugdhulplandschap in elke provincie ge-monitord wordt. Het beleid wordt besproken waarna beleidsaanbevelingen worden geformuleerd en verbeteracties worden uitgevoerd.

De RTJ wegwijzer geeft een overzicht van het Limburgs aanbod binnen de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Op basis van je leeftijd of de soort hulp die je zoekt, verwijst de website je naar de juiste contactpersonen.

Intersectoriaal Regionaal Overleg Jeugdhulp Limburg
Wegwijzer Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp Limburg