Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
Connect
Eet- en gewichtsproblemen

Om het vroegtijdig opsporen en behandelen van eet-en gewichtsproblemen mogelijk te maken, willen we de kennis van Limburgse zorgversterkers blijvend verfijnen en actualiseren door vormingen op maat aan te bieden en door de praktische werkinstrumenten (e-learnings, draai-boeken,...) van kenniscentrum Eetexpert mee uit te dragen in Limburg.

 

Verder willen we door middel van een netwerkboek, netwerkavonden, intervisie- en super-visiemomenten de multidisciplinaire samenwerking aanmoedigen tussen verschillende hulp-verleners die werken rond eet- en gewichtsproblemen bij kinderen en jongeren in Limburg.

 

Dit alles draagt bij tot de uitbouw van een provinciaal, breed en toegankelijk netwerk waar eet-

en gewichtsproblemen vroegtijdig opgespoord en behandeld worden. 

Netwerkboek

Netwerkboek Eet- en gewichtsproblemen 

Binnen het programma Vroegdetectie en interventie van eet-en gewichtsproblemen bouwen we een netwerk uit om Limburgse hulpverleners te ondersteunen in het vroeg opsporen en be-handelen van eet- en gewichtsproblemen bij kinderen en jongeren. Sylvia Gijbels, het vaste ankerfiguur voor dit programma, werkt hiervoor nauw samen met het Vlaams kenniscentrum Eetexpert.

Vorming en netwerk
Vragen?
ligant_connect_5.png