top of page
Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
Dubbeldiagnose

Door een actief, aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod te creëren

Via het maken van verbindingen

tussen verschillende fases en types

Het vormen van een dragend,

persoonlijk netwerk adhv

wrap-around ideologie

Door een versterkende netwerk uit te bouwen rond de cliënt wordt een samen-hangend zorgsysteem geïnstalleerd waarin professionelen en de context het gezin steunen om een grip op het eigen leven te krijgen en/of te behouden

Door een flexibiliteit in tijd en intensiteit in functie van wat er nodig is

Door samen de afstemming

te zoeken op het sociaal - emotioneel ontwikkelingsniveau van het kind

of de jongere

  • Als zorg- en/of hulpverlener kan u cliënt(en) via onderstaande formulier aanmelden bij het mobiel care team. Let wel dat u hierbij uitdrukkelijke toestemming hebt verkregen van het gezin om hun persoonlijke gegevens door te geven aan ons mobiel team.

  • Graag maken we u erop attent dat u geen kopie zal ontvangen van dit formulier na aanmelden. Gelieve de informatie die u aan ons bezorgt ook zelf te documenteren voor later gebruik. Bedankt voor uw begrip!

Personalia

Gegevens verwijzer

Familiale situatie

Diagnostiek

Doelgroep

Het Mobiele Team Dubbeldiagnose van Ligant is er voor kinderen, jongeren met een meervoudige en complexe problematiek. In de indicatiestelling van het Mobiele Team Dubbeldiagnose worden een aantal basisprincipes gehanteerd:

  De noodzaak om mobiel (aan huis, in de voorziening,…) te werken

  De complexiteit van de problematiek, de ernst van het disfunctioneren 

  Er is sprake van een psychische kwetsbaarheid en de gewenste interventie vereist expertise vanuit geestelijke gezondheidszorg.

Basispijlers
Aanmeldingsformulier
Wat doen we?

1. Op niveau van de jongere en zijn context

  Het Mobiele Team Dubbeldiagnose kan ingezet worden om kinderen & jongeren en hun context toe te leiden tot de juiste zorg, er wordt aanklampend gewerkt. 

  Het mobiele Team Dubbeldiagnose kan ingezet worden om vastgelopen zorgtrajecten terug in beweging te krijgen. De zorg wordt versterkt bij jongeren met een gemengde, complexe problematiek (kind en context), waarbij intensieve samenwerking noodzakelijk is

  Noodzaak om transfer naar huis te helpen maken

2. Ten opzichte van andere hulpverlening​

  Op teamniveau: draagkracht en expertise van andere hulpverlening versterken rond de aanpak van een specifieke jongere​

3. Hulpverlenersoverleg​

  Overleggen i.v.m. hulpvraag, doelstelling, noodzaak, differentiatie t.o.v. andere hulpverleningsvormen

aanmelden dubbbeldiagnose
Bereikbaar op
Ik geef akkoord dat deze gegevens zullen opgeslagen en verwerkt worden door het Mobiele Care team van Ligant en intern in deze werking

Toestemming

Hulpverlening

Huidige situatie

Indicatie en doel

Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
bottom of page