top of page
Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
Crosslink
KOPP / KOAP

Het programma Crosslink & Connect bieden het netwerk de kans om specifieke aandacht te hebben voor kinderen en jongeren van ouders met een psychische en/of afhankelijkheids-problematiek.

Psychische problemen bij minstens één van de twee ouders kunnen een ernstige belasting vormen voor de geestelijke gezondheid van kinderen. In de literatuur spreekt men over de ‘1/3e-regel’. Onderzoek (i.e. Adriaenssens, 1997 en Baan 1998) wijst namelijk uit dat één derde van deze kinderen later zelf psychische problemen kunnen ontwikkelen. Een tweede groep ont-wikkelt problemen op diverse levensdomeinen. Door preventief aandacht te hebben voor deze kinderen en jongeren streven we er naar om de groep, die op lange termijn geen moeilijkheden ondervindt, groter te maken. 

Hulpverleners worstelen soms met het thema, doordat ze het niet gewoon zijn om met kinderen te werken of zichzelf te onzeker voelen om een psychiatrische problematiek van een ouder bespreekbaar te maken met het kind. Ons doel? Hulpverleners hierin sterker maken.

Binnen het programma Crosslink zetten we daarom in op volgende initiatieven:

→ Het aanbieden van vormingen op maat

→ Het organiseren van een driedaagse vorming KOPP/KOAP voor hulpverlening in   diverse sectoren; hou onze ‘activiteiten’ hiervoor zeker in de gaten!

 → We maken verbinding tussen organisaties die omtrent dit thema aan de slag    gaan of vragen hebben. De provinciale werkgroep KOPP/KOAP helpt ons hierbij

De referentiepersonen KOPP & KOAP binnen het netwerk Ligant engageerden zich samen met enkele experten uit de provinciale werkgroep KOPP/KOAP om gesprekstechnieken, methodieken, boekjes, spel- en knutselmateriaal te bundelen en in één koffer aan te bieden aan hulpverleners. 

Momenteel wordt de koffer getest door verschillende organisaties in Limburg. De inhoud van deze koffer zal hulpverlening helpen in het contact leggen met deze kinderen en jongeren en te spreken over psychische en/of afhankelijkheidsmoeilijkheden van de ouders. We willen namelijk allemaal dat zij zich beter in hun vel voelen. Je hoort er ongetwijfeld later meer over! 

In samenwerking met familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw willen we de koffer van 'Kriebel op reis' verder finaliseren en streven we naar een samenwerking met de verschillende netwerken GGK&J in Vlaanderen en Brussel.

kriebelkoffer (1).jpg

Heb je echter nu al vragen? Twijfel niet om ze te stellen aan onze referentiepersonen:

Initiatieven
Tool: 'Kriebel op reis'
Vragen?
Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
bottom of page