top of page
Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
Crisiszorg
Casemanagement

Casemanagement binnen Ligant richt zich tot kinderen/ jongeren met een complexe psychische 

of psychiatrische problematiek. Er kan een aanvraag gedaan worden als het zorgtraject vast-gelopen is of dreigt vast te lopen en wanneer er nood is aan overleg met alle betrokken partijen. Het gaat om situaties waarbij er vaak sprake is van een lange hulpverleningsgeschiedenis,

betrokkenheid van diverse intersectorale partners en een combinatie van moeilijkheden en noden op verschillende vlakken.

Bij casemanagement in crisissituaties proberen we onze betrokkenheid zo kort mogelijk te houden door mee te zoeken op welke manier toekomstige afstemming dient te gebeuren. 

Er wordt uitgegaan van een meervoudige partijdigheid. Het doel is om één gecoördineerd plan op te zetten: één gezin, één plan. Daarbij staan we NAAST het gezin (werken in de breedte en niet in de diepte), geïnspireerd door het wrap-around care model.

Casemanagement loopt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Aanmelden kan via de GGZ-partners

Aanmelden
Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig
Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
bottom of page