top of page
Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
Crosslink
ADHD

Op basis van de richtlijnen van de Hoge Gezondheidsraad werd er concreet vorm gegeven aan een Zorgpad ADHD in de verschillende provinciale netwerken. Het Zorgpad ADHD is de beschrijving van opeenvolgende stappen, beslismomenten en criteria in het zorgproces voor kinderen en jongeren met ADHD. Hierin wordt duidelijk aangegeven wie wat doet en op welke manier alsook de afspraken tussen verschillende hulpverleners over wel pad kinderen en jongeren met (vermoeden van ) ADHD best kunnen volgen.

Op federaal niveau werd dit vormgegeven in een gratis en gebruiksvriendelijke ADHD webtool. Hieronder vind je meer uitleg. Voor de provincie Limburg werd het Zorgpad ADHD concreet gemaakt met een actief adressen- bestand namelijk “de beslisboom ADHD”.

Met de ADHD Webtool wordt er eenduidigheid nagestreefd in diagnosestelling en behan-deling van ADHD. ‘Good practices’ worden aangeboden op basis wetenschappelijk onderzoek en klinische ervaring in het werkveld. Er wordt correcte kennisoverdracht beoogd op basis van nationale en internationale richtlijnen naast ook de overvloed aan informatie rond ADHD han-teerbaar te maken. Op die manier blijven we transparant over het zorgproces naar cliënten, hun directe omgeving en de maatschappij.

De webtool is gratis, gebruiksvriendelijk en duurzaam. In beide landstalen wordt het zorgpad vertaalt in 5 fasen gericht naar ouders, scholen, CLBs, huisartsen en specialisten. Deze 5 fasen zijn respectievelijk: 

→ Wanneer aan ADHD denken?

→ Prediagnostische fase: Wat kan er al gedaan worden bij een vermoeden van             ADHD, in afwachting van een diagnose?

→ Diagnostische fase

→ Behandeling ADHD 

→ Transitie naar volwassenzorg (i.e. nog in uitvoering)

De ADHD webtool wil op de eerste plaats het zorgpad rond ADHD visualiseren naar alle betrokkenen (i.e. ouders, school, CLBs, huisartsen en specialisten o.a.). Er zijn interviews en te downloaden check- en vragenlijsten beschikbaar, handvaten rond psycho-educatie, do’s & don’ts om een multimodaal plan van aanpak aan te reiken rond het zorgpad ADHD. Verder zijn er linken naar nuttige adressenlijsten per provincie

ADHD - Webtool  ADHD-tool

De beslisboom ADHD is een adressenbestand waarin je adressen terugvinden van diensten en organisaties die zich bezig houden met ADHD bij kinderen en jongeren in de provincie Limburg. Het adressenbestand is opgebouwd conform de verschillende zorgfases in de ADHD webtool. Samen met de ADHD netwerkpartners werd het concreet vorm gegeven op basis van werking, aanbod en dienstverlening van de verschillende partners.

Gezien de specifieke context van deze provincie werd er ook voldoende aandacht besteed aan  kinderen die (nog) geen diagnose ADHD hebben. Een eerste luik biedt kinderen zonder diagnose ADHD en hun ouders de keuze om antwoorden te vinden op de vraag “Ik ben ongerust…en wat nu?”. Een tweede luik is voor ouders en kinderen met een diagnose ADHD en biedt netwerkmogelijkheden onder de stelling “Ik heb/mijn kind heeft ADHD”.

Beslissingsboom ADHD-tool

Flowchart ADHD-tool

Vragen?

Contacteer bij vragen hierover Dries Vanderputte

Zorgpad ADHD
Limburgs zorgnetwerk ADHD
Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
bottom of page