top of page
Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
Vluchtelingenteam

Het vluchtelingenteam werd opgericht begin 2017 als een samenwerkingsverband tussen CGG/LITP en Solentra, met als kinderpsychiater dr. Marijke Van den Noortgate.  De VGGZ en het DAGG engageerde zich vervolgens om het team te versterken. Deze samenwerking en de aanklampende zorg waar dit team voor staat past binnen de visie van het programma Care. Het vluchtelingenteam kreeg dan ook een plek binnen het netwerk Ligant. 

De prioritaire doelgroep zijn minderjarige vluchtelingen met ernstige psychische moeilijk-heden die nog in hun asielprocedure zitten of reeds erkend zijn door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Hieronder vallen zowel de niet-begeleide minderjarigen als kinderen en jongeren die met familie naar België zijn gekomen. Daarnaast werken we ook met de doelgroep 18 tot 23 jaar.

De psychische moeilijkheden kunnen van velerlei aard zijn. In de eerste plaats kampt een aanzienlijk deel van onze populatie met ernstig en onverwerkt trauma. Daarnaast werken we met jongeren en jongvolwassenen met ontwikkelingsmoeilijkheden, depressieve klachten, automutilatie en suïcide-klachten, gedragsproblemen, etc.

Wij bieden steeds hulp op maat. Dit wil zeggen: een cultuursensitieve aanpak, een aan-gepaste behandelmodaliteit en flexibiliteit wat betreft frequentie en locatie van de afspraken. Werken met vluchtelingen betekent voor ons: het betrekken van familie, de ruimere sociale omgeving, welzijnswerk en andere partners binnen de hulpverlening. Enkel op die manier kunnen we een gedegen antwoord bieden op moeilijkheden waar nieuwkomers mee kampen. 

Om de taalbarrière te overwinnen werken we samen met tolken.

Regio Noord-Limburg, Genk en Beringen

Amaryllis Janzing

Regio Hasselt

Michelle Warriner

Regio Tongeren

Iris Meisters

Regio Lommel

Nele Princen

  • Als zorg- en/of hulpverlener kan u cliënt(en) via onderstaande formulier aanmelden bij het mobiel care team. Let wel dat u hierbij uitdrukkelijke toestemming hebt verkregen van het gezin om hun persoonlijke gegevens door te geven aan ons mobiel team.

  • Graag maken we u erop attent dat u geen kopie zal ontvangen van dit formulier na aanmelden. Gelieve de informatie die u aan ons bezorgt ook zelf te documenteren voor later gebruik. Bedankt voor uw begrip!

Verwijzer

Cliënt

Betrokken hulp

Reden hulpvraag

Toestemming

Nederlands
Engels
Aanmeldingen, consult en intervisie
Aanmeldingsformulier
aan
Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
bottom of page