top of page
Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
Connect
VDIP

VDIP (vroege detectie en interventie bij psychiatrische problemen, met de klemtoon op psychose) streeft ernaar om jonge mensen, tussen 14 en 23 jaar, en hun omgeving te ondersteunen. Het doel van VDIP is beginnende psychiatrische problemen snel te herkennen en indien mogelijk terug te dringen om zo de intensiteit en impact ervan te beperken. Hoe korter de duur van de onbehandelde periode, hoe beter de prognose.

Nadat werd bedacht hoe we best in contact komen met de betrokkenen, en in het meest ideale geval met de cliënt zelf, wordt er in kaart gebracht wat er aan de hand is. Hierbij wordt, naast de kwetsbaarheid, zoveel mogelijk rekening gehouden met de aanwezige sterktes van cliënten.

Vroegdetectie en interventie

Vroegdetectie en vroeginterventie gaan hand in hand. Daarom kan ons VDIP-team laag-drempelig en kortdurend interveniëren om zo meer gespecialiseerde zorg of zelfs opnames te vermijden. Is de situatie voldoende gestabiliseerd, dan wordt het traject bij VDIP afgerond. Uiteraard niet zonder een zorgvuldige toeleiding en een warme overdracht naar een gepaste vervolgbehandeling. 

Werking

Ons VDIP-team treedt snel én flexibel op. Zo vindt de begeleiding plaats op een plek die in samenspraak met de cliënt wordt gekozen. Verder wordt er op maat gewerkt en worden gewenste steunfiguren beschouwd als samenwerkingspartners in de zorg.   

Naast vroege detectie en interventie is er voor VDIP een belangrijke opdracht weggelegd op het vlak van sensibilisering en deskundigheidsbevordering. Om vroegtijdige detectie van psychiatrische problemen te verwezenlijken, is het namelijk belangrijk dat zoveel mogelijk mensen en diensten de aanwezigheid van een psychose en andere psychiatrische problemen bij kinderen/ jongvolwassenen tijdig kunnen onderkennen en weten welke diensten de gepaste zorg kunnen aanbieden. 

Daarnaast geven wij vormingen en staan wij open voor betrokken actoren met vragen.

Checklist VDIP

Voor info kan je contact opnemen met VDIP - het team

Sensibilisering
Vragen?
Checklist
ligant_connect_5.png
Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
bottom of page