top of page
Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
Connect
Suïcide

De suïcide-preventiewerking (SP) maakt deel uit van de preventiewerking van de CGG. Ze wordt vormgegeven door suïcide-preventiewerkers die binnen Limburg gevestigd zijn in DAGG-CGG Lommel. De CGG-SP begeleidt zelf geen cliënten maar focust zich op preventieve acties. Hierbij richt zij zich tot alle belangrijke intermediairs inzake suïcidepreventie.

 

De acties concentreren zich vooral binnen 3 domeinen:

→ Deskundigheidsbevordering

→ Ondersteuning bij het opmaken van een suïcidepreventie-beleid

→ Consult of advies

De werking biedt in elke provincie op regelmatige basis een open aanbod van vormingen

voor verschillende doelgroepen. Daarnaast organiseert ze op aanvraag vormingen op maat, aangepast aan de noden en behoeften van organisaties. De concrete data en de inhoud van vormingen zijn steeds terug te vinden op Zelfmoord1813 - vormingen

 

Tevens ondersteunt en coacht de suïcide-preventiewerkingteam organisaties in het opmaken van een suïcidepreventiebeleid op maat.

Aanbod
Vragen?

Als consult- en adviesorgaan kunnen professionelen vrijblijvend contact opnemen met vragen betreffende suïcide(preventie) bij cliënten of in organisaties.

Voor meer informatie of vragen kan u steeds terecht bij Suïcide - Team Suïcide

ligant_connect_5.png
Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
bottom of page