top of page
Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
Satelliet k

Satelliet k is een kinderpsychiatrische dagkliniek, georganiseerd vanuit KPC Genk vzw in samenwerking met het netwerk Ligant. Ze is gelegen op het domein van PZ Asster, campus Melveren.

Satelliet k is er voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een psychische kwetsbaarheid die in hun ontwikkeling zijn vastgelopen en veel hinder ondervinden in hun dagdagelijkse functioneren. 

 

We denken bijvoorbeeld aan jongeren die moeilijk of niet op school geraken, hobby’s laten varen, tot weinig sociale contacten komen. Jongeren van wie de leefwereld steeds kleiner wordt en die niet meer aan groeien toe komen. Het kan gaan om jongeren die kampen met angstklachten, depressie, een moeizame identiteitszoektocht, autismespectrumstoornis, ADHD, posttraumatische stress, onverwerkte rouw, hechtingskwetsuren… Deze jongeren en hun context hebben een hulpvraag en zijn in nood, maar kunnen nog voldoende veiligheid bieden om dagopname mogelijk te maken. 

Satelliet k biedt een kortdurende behandeling (8 à 12 weken) gedurende vier dagen per week, waarbinnen zorg op maat centraal staat. We gaan op zoek naar krachten, we focussen op kwaliteiten en versterken vaardigheden. Op ervaringsgerichte wijze gaan we jongeren ondersteunen in het opnieuw opdoen van succeservaringen en het komen tot waardegerichte actie. Samen met de jongere en diens context gaan we op zoek naar wat werkt.

  • Als zorg- en/of hulpverlener kan u cliënt(en) via onderstaand formulier aanmelden voor traject binnen Satelliet k. Let wel dat u hierbij uitdrukkelijke toestemming hebt verkregen van het gezin om hun persoonlijke gegevens door te geven aan ons team. Alle aanmeldingen worden wekelijks besproken op een multidisciplinair aanmeldteam, waarna een terugkoppeling volgt.

  • Graag maken we u erop attent dat u geen kopie zal ontvangen van dit formulier na aanmelden. Gelieve de informatie die u aan ons bezorgt ook zelf te documenteren voor later gebruik. Bedankt voor uw begrip!

  • Indien er vragen of bedenkingen zijn rond de indicaties voor aanmelding is het mogelijk om Satelliet k telefonisch te contacteren. Je kan ons contacteren op maandag tussen 13.00u en 15.00u en vrijdag tussen 10.00u en 12.00u op het nummer 011/788 690.

Doelgroep
Wat doen we?
Aanmeldingsformulier
Bereikbaar op volgende dagen
Is dagopname haalbaar wat betreft afstand/vervoer?
Is de jongere en zijn/haar context akkoord met deze aanmelding?
Ik geef akkoord dat deze gegevens zullen verwerkt en opgeslagen worden door het team van Ligant en de interne werking.

Personalia

Gegevens verwijzer

Familiale situatie

Schoolse situatie

Diagnostiek

Hulpverlening

Indicatie dagkliniek

Toestemming

aanmelden dubbbeldiagnose
Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
bottom of page