Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
Connect
Kinderen uit de knel

Al jaren worden we in verschillende sectoren van de jeugdhulp in Limburg geconfronteerd met mensen die vastlopen in een (v)echtscheiding. Onze zorg gaat vooral naar de kinderen bij wie deze hoog conflictueuze situaties zowel een majeure impact hebben op hun geestelijke gezondheid als levenslange hypotheek leggen op hun emotionele en relationele ontwikkeling.

 

Uit het onderzoek Scheiding in Vlaanderen blijkt dat 17% van de kinderen zich in deze situatie bevindt. Deze situaties zijn zeer complex en worden gevoed door de ruimere context van de scheidende ouders en hun kinderen waardoor er vaak een escalatie van conflicten ontstaat. Binnen hulpverlening blijken de methodieken waarover we tot recent beschikten ontoereikend.

Deze ernstige problematiek en de handelingsverlegenheid van individuele hulpverlenings-instanties wordt ook gedeeld met betrokken diensten binnen justitie. In de hulpverlening van verschillende individuele voorzieningen (o.a. CGG, VK en CAW) lopen zowel de ouder- als de kinderbegeleidingen vast in situaties van (v)echtscheidingen. In de CGG biedt psychotherapie voor kinderen geen soelaas omdat deze zich niet kan enten op een gecombineerde ouder-begeleiding. Ouders immers zo gefixeerd in de echtelijke strijd dat er geen ruimte over blijft voor de kinderen. Binnen justitie blijkt dit te gaan om dossiers die jarenlang actief blijven en waar vonnissen geen rust brengen of een werkbare oplossing betekenen voor ouders en kinderen.

De strijd in de (v)echtscheiding treft in elke situatie de kinderen, die vaak uit beeld raken voor de ouders.

Nieuwe methodieken

In Nederland werd de voorbije jaren door Justine Van Lawick een nieuwe methodiek uitgewerkt om met deze (v)echtscheidingen om te gaan (zie Kinderen uit de knel). Het doel is om de strijd tussen scheidende ouders te stoppen en hen op andere manieren met conflicten leren omgaan opdat kinderen uit de knel raken. 

 

Het aanbod bestaat uit:

 2 intakegesprekken met beide ouders en infoverwerving via vragenlijsten

  Een intakegesprek met de kinderen

   Een netwerkbijeenkomst voor de betrokkenen uit de context van de deelnemers

  8 groepsbijeenkomsten van 6 ouderparen waarbij via verschillende methodieken getracht wordt inzicht geven in de eigen situatie en het effect hiervan op hun kinderen.

 

Parallel zijn er groepsbijeenkomsten met de kinderen die tot doel hebben kinderen om creatieve wijze te laten uiten hoe zij de situatie beleven. Tijdens één van de laatste sessies geven de kinderen hiervan een voorstelling aan hun ouders en de ouders geven een voorstelling aan de kinderen van wat zij geleerd hebben tijdens de groepssessies.

Deze methodiek heeft zijn efficiëntie bewezen:

→ 1/3 van de groep blijkt na de sessies in staat tot constructieve onderhandeling in belang van de kinderen

→ 1/3 van de groep heeft nog kortdurend begeleiding nodig waarna ook zij op positieve wijze met de situatie aan de slag kunnen

→ Voor de resterende groep (1/3) brengt deze methodiek geen verandering teweeg.

Kinderen uit de Knel is een groepsaanbod voor vecht scheidende ouders dat in Vlaanderen wordt georganiseerd op verschillende plaatsen door verschillende diensten in verschillende vormen. 

Situering
De impact
Deelname

In Limburg is in 2015 een samenwerkingsverband opgericht tussen CAW Limburg,

het Limburgse Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en CGG LITP om dit aanbod mogelijk te maken. Een intensieve samenwerking met justitie maakt de vormgeving in Limburg uniek: via een vonnis van de jeugdrechter of de familierechtbank kan men deelnemen aan het aanbod. 

Deelname op vrijwillige basis is eveneens mogelijk.

Vragen?
ligant_connect_5.png