top of page
Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
Connect
Het Jonge Kind

Als uitgangspunt  voor  het programma Connect – Het jonge kind ligt de vaststelling dat prenatale psychische problemen én/of moeilijkheden in de relatie tussen ouder en jonge kind vaak on-opgemerkt blijven en bijgevolg niet leiden tot de gepaste zorg.

Vanuit onze functie binnen het programma Connect willen we Limburgse hulpverleners (artsen,

vroedvrouwen, verpleegkundigen, sociaal werkers, psychologen …) helpen bij het vroeg genoeg onderkennen, begeleiden en/of doorverwijzen van deze doelgroep.  

De Infant Mental Health visie is hierbij onze gids: de zorg voor de allerjongsten - van nog niet geboren tot 5 jaar – en de context waarin zij opgroeien.

Deze visie toont aan hoe kwetsbaar deze eerste periode is, gezien de ontwikkeling van de hersenen en de gehechtheidsrelaties. De IMH-visie is erop gericht dat de professional bijdraagt aan het opbouwen van een veilige band tussen (aanstaande) ouder(s) en kind. 

Ondersteuning

De Infant Mental Health visie is hierbij onze gids: de zorg voor de allerjongsten - van nog niet geboren tot 5 jaar – en de context waarin zij opgroeien.

Deze visie toont aan hoe kwetsbaar deze eerste periode is, gezien de ontwikkeling van de hersenen en de gehechtheidsrelaties. De IMH-visie is erop gericht dat de professional bijdraagt aan het opbouwen van een veilige band tussen (aanstaande) ouder(s) en kind. 

Bij vragen contacteer Hilde Seys - de referentiepersoon Het Jonge Kind

Infant Mental Health
Vragen?
ligant_connect_5.png
Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
bottom of page