top of page
Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
Crosslink
Vluchtelingen

Het netwerk Ligant heeft specifieke aandacht voor vluchtelingenkinderen & - jongeren. Op casusniveau kan je terecht bij het vluchtelingenteam onder het programma Care. Vanuit Cross-link zetten we in op casus-overstijgende ondersteuning van organisaties en hulpverleners uit diverse sectoren. Samen gaan we op zoek naar hoe je aandacht kan hebben voor cultuur-sensitieve zorg. We trachten je te ondersteunen in het omgaan met vluchtelingenkinderen en jongeren, en hun psychische kwetsbaarheid. 

Via telefonisch consult, intervisie en supervisie denkt onze referentiepersoon, Michelle Warriner, mee na over moeilijkheden waar andere diensten binnen de welzijnszorg, het onderwijs en hulpverlening mee te maken krijgen in hun werk met nieuwkomers.

Vragen?

Voor specifieke vragen naar vorming, intervisie en supervisie kan je steeds contact opnemen

met Michelle Warriner - de referentiepersoon Vluchtelingen

Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
bottom of page